Cod de proiectare seismică. PARTEA 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri .  P 100-1/2004   

Elaborat de:

Universitatea Tehnică de Construcții București

Aprobat de:

M.T.C.T.
Cu Ordinul nr.
489/05.04.2005      

1. GENERALITĂȚI 1.1. Domeniu de aplicare

1.1.1

Codul PlOO/2004 se aplică la proiectarea clădirilor și a altor construcții de inginerie civilă în zone seismice. Codul P100 corespunde Eurocodului 8 (SR EN 1998 - 1:2004) din seria de coduri europene de proiectare structurală, în curs de elaborare. PlOO/2004 reprezintă o versiune a prescripțiilor de proiectare seismică românești, care pregătește, printr-un efort paralel cu elaborarea celorlalte coduri structurale, realizarea unei ediții complet integrată în sistemul prescripțiilor de proiectare europene, odată cu intrarea acestora în vigoare.

ANEXĂ') \

I

1.1.2 Aplicarea prevederilor codului PlOO/2004 urmărește, ca în cazul unor evenimente seismice, să asigure performanțe suficient de înalte ale construcțiilor pentru:

-   evitarea pierderilor de vieți omenești sau a rănirii oamenilor;

-   menținerea, fără întrerupere, a activităților și a serviciilor esențiale pentru desfășurarea continuă a vieții sociale și economice, în timpul cutremurului și după cutremur;

-   evitarea producerii de explozii sau a degajării unor substanțe periculoase;

-    limitarea pagubelor materiale.

1.1.3      Construcțiile cu risc înalt pentru populație, cum sunt centralele nucleare și barajele de mari dimensiuni, nu intră în domeniul de aplicare al lui PlOO/2004

1.1.4      Construcțiile care constituie sau adăpostesc valori  istorice, culturale sau artistice de mare valoare se proiectează pe baza unui cod specific         /

1.1.5 PlOO/2004 cuprinde numai acele prevederi suplimentare, care împreună cu prevederile codurilor destinate proiectării la alte acțiuni a structurilor din diferite materiale (de exemplu, de beton armat, din oțel, din zidărie, din lemn etc.) trebuie respectate în vederea protecției seismice a construcțiilor. Aceste coduri (de exemplu, STAS 10107/0 - 90, STAS 10108/0 - 82 etc.) se află ți ele în revizuire în vederea armonizării cu sistemul de coduri europene.

1.1.6 P100 - 1 este partea de cod care se referă la proiectarea seismică a clădirilor și a altor construcții asimilabile (exemplu, tribune, estacade etc). Este împărțit în 10 capitole și este completat de 6 anexe, după cum urmează:

-    Capitolul (2) cuprinde cerințele de performanță esențiale și criteriile pentni controlul îndeplinirii acestora la clădiri din zone seismice.

-    Capitolul (3) prezintă metodele de reprezentare ale acțiunii seismice și pentru combinarea lor cu alte acțiuni.